Om oss

Retur & ReklamationRetur & ångerrättsinformation

Om en vara är felaktig ska Kunden så snart Kunden upptäckt detta kontakta Hansenmarine.se på info@Hansenmarine.se. Visar det sig att varan har ett fel återbetalar vi fraktkostnaden och lämnar även ersättning för returfrakten efter åtgärd. 

Gäller det en använd vara som gått sönder eller har ett fabrikationsfel, se avsnittet ”Reklamation”.

  

Ångerrätt

Du har som konsument rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar utan att ange något skäl. Observera att de här villkoren INTE gäller för dig som i egenskap av kund som är företagare och köper varor på distans. Ångerfristen löper ut 14 dagar efter den dag du mottagit din vara. Med detta menas då du som Kund eller någon tredje part, dock ej transportföretaget, tar varan i fysisk besittning.  

Vill du utöva din ångerrätt ska du till oss som säljare av varan meddela ditt beslut om att frånträda avtalet. Du ansöker lättast om ångerrätt på hemsidan: www.Hansenmarine.se. Logga in med angivna inloggningsuppgifter, klicka på ”Mina sidor”, klicka på ”Ångerrätt och Reklamation”, och fyll i formuläret. Kunden ska skriva in sitt namn, sin geografiska adress, sitt telefonnummer, eventuellt faxnummer och sin e-postadress om någon av dessa uppgifter saknas i kundinformationen. Du har även en möjlighet att använda dig av Konsumentverkets standardiserade blankett vid ångerrätt: https://www.konsumentverket.se/contentassets/c78f43844da74c7786821d8d12a98b5a/angerblankett_konsumentverket_150817.pdf . Blanketten kan fyllas i och skickas exempelvis via e-post.

Kunden kommer att få ett bekräftelsemejl med ett RMA-nummer som bifogas returen. Kunden lämnar paketet till valfritt ombud och Kunden står för returfrakten. Spara alltid kvittot och kollinumret på returfrakten så du har möjlighet att spåra returen, eller ifall en reklamation av sändningen behöver göras mot ombudet.

Använd alltid det ursprungliga ytteremballaget eller motsvarande vid retur av sändningen. Klistra eller tejpa aldrig på originalkartongen vid retur. Säkerställ att alla delar och tillbehör inklusive originalkartong som levererades med artikeln/artiklarna som ska returneras är med i retursändningen.

När Hansenmarine.se mottagit returen, sker en kontroll för att se om varorna är i normalt skick. Om det fastställs att varorna är i normalt skick, kommer en full återbetalning av varans värde inklusive de standardfraktkostnader du betalt för att vi skickat varan till dig att ske till det konto som pengarna betalts in ifrån. Har betalning skett via Klarna, kommer en reglering att ske via Klarna.

Hansenmarine.se har en normal hanteringstid på returer på upp till 10 arbetsdagar och detta gäller från och med att varan kommit returavdelningen/Hansenmarine.se tillhanda. Är inte returen komplett enligt anvisningarna, kan hanteringstiden komma att bli längre.

Vid frågor eller funderingar kring returer eller status på returer, kan Kunden alltid kontakta Hansen Marine på info@Hansenmarine.se.

Vi kan även komma att kräva en kopia på din köpehandling eller annat dokument som styrker ditt köp hos oss för att du ska kunna ha möjlighet att nyttja din ångerrätt.

  

Skicka paketet till:

Hansen Group AB

Returavdelningen

Kälvestavägen 104

163 54  SPÅNGA

  

Verkan av utövad ångerrätt

Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig, bland dem också leveranskostnader (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet. Återbetalningen sker dock inte tills vi fått tillbaka varan/varorna från dig. Varan/varorna ska skickas tillbaka utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast 14 dagar efter den dag då du meddelat oss om ditt beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om du skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. Återbetalningen kommer inte att kosta dig något.

Om vi inte specifikt kommit överens om något annat kommer du få betala returfrakten och varan inklusive alla medskickade delar ska paketeras och återsändas till samma adress och på samma sätt som du mottog den. För att varan inte ska riskeras att skadas under återtransporten rekommenderar vi att den skickas i dess originalförpackning och med samma eller motsvarande emballage som när den mottogs. Du kommer alltså att få betala de direkta kostnaderna för återsändandet av varan. Kostnaderna uppskattas till maximalt cirka 400 SEK baserat på ”Tung Postnord Parcel, leveranstid 1 vardag och utkörning till företag, längd max 120 cm, längd + omkrets max 300 cm, vikt max 20 kg. källa: https://portal.postnord.com/skickadirekt/ . Vid större varor eller extra stora kvantiteter kan alternativa fraktsätt bli aktuella med en returfraktsedel och kostnaden för att återsända varan/varorna blir därav högre.  För att nyttja din ångerrätt och sända tillbaka en vara, meddela oss först genom att ansöka om ett RMA-nummer på hemsidan. Se avsnittet ”Retur” för hur man praktiskt går tillväga där även övrig information finns.  

  

Undersökning av varan

Som konsument har du rätt att undersöka varan för att se vad den har för egenskaper och funktion.

Vi förbehåller oss rätten till ersättning för den värdeminskning som uppstår om du som konsument använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den.

Vi kommer då debitera dig ersättning i form värdeminskningsavdrag i samband med att du undersökt varan på ett mer långtgående sätt än vad som är nödvändigt för att undersöka den. Ett värdeminskningsavdrag på förhand kan dock ej fastställas utan kräver en enskild bedömning från fall till fall.

  

Undantag från ångerrätten

Ångerrätten gäller inte för avkodade varor, tillbehör eller annan utrustning och på sådant sätt att varan sammanblandas med en annan komponent där en inkodning eller liknande skett och där två eller flera komponenter i och med detta inte kan skiljas från varandra. Exempel på detta är el-artiklar där en avkodning/återställning inte är möjlig eller där arbetet med en avkodning/återställning av en sådan vara överstiger hela dess försäljningsvärde. Ångerrätten gäller heller ej för varor som specialbeställts för en specifik applikation, exempelvis komponenter till fordon av en mindre serie med utgångspunkt för fordon som är undantagna från Skatteverkets föreskrifter om nybilspriser för aktuell årsmodell eller andra unika varor som tillverkats eller satts ihop på beställning (till exempel motorer, avgassystem eller skräddarsydda produkter från Sparco).

  

Återbetalning då du vill använda din ångerrätt

När vi fått tillbaka varan och konstaterat att den inte är skadad betalar vi tillbaka det belopp du betalat. Återbetalningen sker senast inom 14 dagar från att det att vi mottagit ditt meddelande om att nyttja din ångerrätt. Vid kontantköp sker återbetalningen i första hand via utbetalning till bankkonto. Se även avsnitt ”verkan av utökad ångerrätt” längre upp.

  

Garanti

Hansenmarine.se lämnar 1 års garanti på samtliga varor vid påvisat fabrikationsfel.

Varor som omfattas av garanti kan åtföljas av ett garantibevis. Detta bevis gäller då för garanti tillsammans med styrkande av betalning. För att du ska få rätt hjälp om varan gått sönder måste du följa anvisningarna i garantibeviset.

  

Reklamation

Kunden ansöker om en reklamation på hemsidan: www.Hansenmarine.se. Logga in med angivna inloggningsuppgifter, klicka på ”Mina sidor”, klicka på ”Ångerrätt och Reklamation”, och fyll i formuläret. Kunden kommer att få ett bekräftelsemejl med ett RMA-nummer som bifogas reklamationen. Kunden lämnar paketet till valfritt ombud och Kunden står för returfrakten och transportrisken. Spara alltid kvittot och kollinumret på returfrakten så du har möjlighet att spåra reklamationen, eller ifall en reklamation av sändningen behöver göras mot ombudet.

  

Skicka paketet till:

Hansen Group AB

Reklamationsavdelningen

Kälvestavägen 104

163 54  SPÅNGA

  

Vid frågor eller funderingar kring en reklamation eller status på reklamationen, kan Kunden alltid kontakta Hansenmarine.se på info@Hansenmarine.se. Ta gärna bilder som bifogas i mejlet om det är lämpligt och skriv en utförlig beskrivning av problemet. 

Hansenmarine.se har en normal hanteringstid på reklamationer på upp till 10 arbetsdagar och detta gäller från och med att varan kommit reklamationsavdelningen tillhanda. Vid extern bedömning kan reklamationstiden öka beroende på utredningsbehov och tillgänglighet. 

Vid en godkänd reklamation ersätter Hansenmarine.se samtliga direkta kostnader som uppstått i samband med köpet och retur av den felaktiga varan. 

Som konsument har du 3 års reklamationsrätt på fabrikationsfel i enlighet med Konsumentköplagen. Påtala eventuella fel inom skälig tid. Vid tvister som vi inte lyckas lösa tillsammans, rekommenderar vi att du vänder dig till Allmänna reklamationsnämnden (Se under avsnitt ”Tvist” nedan).

  

Transportskada

Vid leverans från Hansenmarine.se, är det viktigt att Kunden verifierar att Kunden erhållit samtliga kollin och att varken emballaget eller innehållet har blivit skadade under transport. Ser Kunden någon skada på emballaget, ska detta rapporteras direkt till ombudet eller speditören innan godset kvitteras. Kunden kan också neka att ta emot en sändning p.g.a. skada. Har Kunden ett skadat gods eller har nekat ett skadat gods, vänligen meddela Hansenmarine.se detta snarast möjligt, gärna med bilder på godset, till info@Hansenmarine.se som återkommer med svar.