Om oss

Vår värdegrund


Våra värderingar – EngagemangServiceKompetens och Omtanke, är ledstjärnor i vårt arbete som präglar vår företagskultur.

ENGAGEMANG

Vi är ett nischföretag som brinner för våra affärsområden där
passionen driver verksamheten framåt för våra kunder, leverantörer
och medarbetare.

-Driv

Vi hjälps åt och ställer upp för varandra och rycker in där det behövs för
att överträffa våra kunders förväntningar.

-Motivation

Vi motiverar och uppmuntrar varandra i en inspirerande arbetsmiljö för att leverera
kvalitet på allt vi presterar.

-Positivitet

Vi ska ha en positiv attityd, vara ödmjuka, och sprida glädje mellan varandra.

SERVICE

Vi har alltid ett trevligt bemötande, vi bryr oss om och lyssnar för
att skapa en långsiktig relation till kunden. Vi tillgodoser kundens
behov och intressen i alla lägen för att överträffa förväntningarna
som ställs på oss.

-Tillgänglighet

Vi finns tillgängliga för våra kunder för att tillgodose deras olika behov.
Vi tillhandahåller lösningar och ser till att sortimentet finns tillgängligt för att
utveckla vår gemensamma affär.

-Kundrelation

Vi har alltid ett trevligt bemötande, vi bryr oss om och lyssnar för att skapa
en långsiktig relation till kunden. Vi tillgodoser kundens behov och intressen i alla
lägen för att överträffa förväntningarna som ställs på oss.

-Support

Vi tar alltid vårt ansvar genom att stötta, vägleda, samt upplysa våra kunder
och löser uppkomna situationer oavsett vilket skäl som anges eller vilken avdelning
kunderna kommer i kontakt med.
Vår support börjar alltid med ett leende följt av frågan: ”Vad kan jag hjälpa till med?”

KOMPETENS

Vi ser till att varje persons kunskaper och färdigheter uppmuntras så
att de kommer till sin fulla rätt.

-Kunskap

Det är av största vikt att hitta rätt person till rätt uppgift för att ta tillvara
på varje medarbetares unika kompetens.

-Utveckling

Vi tar ett gemensamt ansvar för att kontinuerligt förbättra kvalitetsnivån
på utfört arbete, såväl som tjänster och produkter.

-Erfarenhet

Var och en har styrkor och erfarenheter som formar oss till ett framgångsrikt
och sammansvetsat team.

OMTANKE

Vi bryr oss om, visar respekt och förståelse för våra arbetskamrater.
Genom samförstånd och öppenhet hanterar vi olikheter. Vi står
alltid upp för varandra för att bevara en trygg och trivsam
arbetsmiljö.

-Ansvar

Vi tar ansvar för våra handlingar och har förmågan och flexibiliteten att
hjälpas åt för att lösa de utmaningar vi möter.

-Empati

Vår omtanke, medkänsla och förståelse för varandra skapar förtroende
mellan oss arbetskamrater. Vi vårdar förtroendet ömsesidigt för att skapa
harmoni oss emellan.

-Trivsel

Att trivas, ha roligt och känna sig trygg på företaget är en väldigt viktigt del
av vår vardag. En förutsättning för att alla ska trivas är att alla blir rättvist behandlade.
Vi satsar på aktiviteter som stärker relationerna oss arbetskamrater emellan.
Tillsammans är vi starkast!