Anod I båttillbehörsföretagens kataloger är anoder en stor och omfattande produktkategori. Det erbjuds anoder av flera olika material och det finns anoder i många olika storlekar och modeller. Varför detta stora utbud av anoder och varför används offeranoder i båtar? Det beror på en kemisk reaktion som uppstår när metaller hamnar i vatten. Då börjar de olika materialens elektroner att vandra mellan varandra. Som i ett batteri. Den oädlaste metallen kommer med tiden att förbrukas. Komponenter som drev, propeller, eller trimplan, kommer att "ätas upp" och försvinna. För att förhindra detta monteras offeranoder på skrov, drev, trimplan och andra delar. Anoderna "offras" istället för de dyrbara komponenterna. Om det finns metallskrot på sjöbotten där båten ligger förtöjd, eller annan metall i vattnet nära båten, deltar även dessa föremål i utbytet av elektroner. En starkströmskabel på sjöbotten kan också ha negativ inverkan på båtars metalldetaljer. Beroende på vilket slags vatten som båten vanligtvis används i, används olika offermetaller. I sötvatten används anoder av magnesium, i bräckt vatten används aluminiumanoder och i saltvatten är metallen oftast zink. Tyvärr innehåller zinkanoderna även kadmium, som är en giftig tungmetall. Med hänsyn till människor och natur bör därför aluminiumanoder användas även i saltvatten. Ett problem som kan uppstå med aluminiumanoder i saltvatten är att de kan offras allt för fort och de bör därför kontrolleras några gånger under säsongen. Vissa båtar har en elektronisk anod monterad på sitt drev. Denna drivs med ström från båtens batteri. För att anoderna ska fungera får de aldrig målas över. Rätt skötsel är att putsa bort den vita oxiden som har bildats ovanpå anoden med ett lämpligt sandpapper. För elektroniska anoder gäller att de är rätt inkopplade. En anod byts ut när mer än hälften av offermetallen har försvunnit av anoden. Elektroniska anoder byts ut först när de har gått sönder.