En huvudströmbrytare är essentiellt i varje elcentral. Den används genom att huvudledningen på fartyget kopplas till huvudströmbrytaren i elcentralen, därifrån matar man sedan ut elkablar till diverse applikationer och apparater i fartyget. Huvudströmbrytaren placerar man ofta i länsen, teknikrummet eller i maskinrummet. Den är en del av kontrollpanelen som har står påverkan på hur ett projekt framskrider och kan koppla bort strömmen från kontrollpanelen om det krävs.

5 resultat inom Huvudströmbrytare med 0 aktiva filter.

Strömställare 5
11 I lager
Huvudströmbrytare
ATW14230-3

Huvudströmbrytare

4-VÄGS BATTERIAVSKILJARE

4-VÄGS BATTERIAVSKILJARE

8 I lager
Huvudströmbrytare
SIEUN77310

Huvudströmbrytare

På/ Av. Anslutningsbult 10x1,5mm. Kontinuelig maxbelastning 350A.

På/ Av. Anslutningsbult 10x1,5mm. Kontinuelig maxbelastning 350A.

Leverans
Huvudströmbrytare
SIEBS11000

Huvudströmbrytare

Funktion: Av-På

Funktion: Av-På

1 I lager
Huvudströmbrytare
SIEBS11020

Huvudströmbrytare

Funktion: 1-2-Båda-Av

Funktion: 1-2-Båda-Av

Leverans
Huvudströmbrytare
SIEMP38910

Huvudströmbrytare

Konternuelig maxbelastning: 175A, intermittent maxbelastning: 800A

Konternuelig maxbelastning: 175A, intermittent maxbelastning: 800A

Träffar/sida