Categories banner image
För att en båt skall vara användbar, behöver den vara utrustad med någon form av styrning. Dels för att kunna manövrera i trånga hamnar och dels för att göra kursändringar ute på öppet vatten. Oftast är det ett flera meter långt avstånd mellan båtens ratt och båtens akter. För att skapa en fungerande styrning behöver detta avstånd överbryggas på något sätt. Den enklaste och billigaste lösningen, är att överföra rattens rörelse till utombordsmotor, drev eller roder med hjälp av ett system med styrkabel. Denna kabel består av en stålvajer med ett skyddande hölje. Styrkablar tillverkas i flera olika längder, för att passa olika båttyper. Strax under båtens ratt finns någon typ av styrväxel monterad. Utväxlingen hos denna växel är utprovad för ändamålet, så att båtens manövrar stämmer väl överens med rattens rörelser. Stålvajern är i sin ena ände fäst inne i styrväxeln. När ratten vrids, omvandlar styrväxeln rörelsen till en dragande eller skjutande rörelse hos stålvajern, beroende på åt vilket håll som ratten vrids. I vajerns andra ände finns en stålstång monterad och denna stång fästs i sin tur i en styrarm som finns på motor, drev eller roder. När vajerns dragande eller skjutande rörelse påverkar styrarmen, svänger båten. Vid montering av styrkabel är det viktigt att denna skruvas fast ordentligt i båtens skrov. Denna punkt måste göras väldigt noggrant. Om höljet rör på sig, blir det glapp i båtens styrning. Till båtens akter finns det flera olika alternativ för att fästa styrkabelns hölje. Det finns exempelvis fristående fäste som skruvas fast i båtens akterspegel eller t.ex fäste som är fastskruvat i motorfästet.