!-- Hotjar Tracking Code for https://www.hansenmarine.se -->

Maringlykol

AD : 341004

Artikelnr: ARO341004
4 liter Hel förpackning 3x4 liter.
Maringlykolen är baserad på propylenglykol och ett inhibitorpaket utan nitriter, aminer, fosfater, silikater och borater. Den förhindrar frysning i motorer samt innehåller ett inhibitorpaket för skydd mot korrosion av alla metaller inklusive aluminium. Propylenglykol är jämfört med etylenglykol mer fördelaktigt ur miljö- och hälsosynpunkt. Maringlykolen är biologiskt nedbrytbar, har låg giftighet för vatten-organismer och bio-ackumuleras inte i vattenmiljö.
  • Volym: 4 Liter
  • Volym: 4 Liter
STORLEK
8 I lager