1 i lager
st

justerar dina trimplan

automatiskt likt en ‘’Cruise kontroll i båten’’ Båten ligger rätt i

vattnet och korrigerar automatiskt för förändringar av fart, vind

sjö. Ger en ökad Komfort, effektivitet och tillfredställelse.